Global Estate Group ontwikkelt te OOSTKAMP een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum ( RESEARCH & DEVELOPMENT ) gelegen aan de afrit OOSTKAMP langs de E40.

Project "O-FORTY" Kapellestraat - Siemenslaan - OOSTKAMP

EX-SIEMENS wordt  O-FORTY    ( ONDERZOEK - ONTWIKKELING - OOSTKAMP )

Het nieuwbouwproject betreft de gefaseerde bouw en exploitatie van een onderzoeks-en ontwikkelingscentrum, gelegen aan de Kapellestraat in OOSTKAMP nabij de afrit OOSTKAMP van de snelweg E 40.

De projectsite betreft een braakliggend terrein dat gelegen is aan de Kapellestraat,  de voormalige terreinen van het bedrijf Siemens.

Het ontwerp voorziet in de bouw van een onderzoeks-en ontwikkelingscentrum met een vloeroppervlakte van 23.479 m² verdeeld over 8 units. Hierbij zullen 427 parkeerplaatsen voorzien worden semen met 146 fietsstallingen.

Deze 8 units bestaan uit 4 tot 6 bouwlagen en zullen gefaseerd gerealiseerd worden. Bij de verdere invulling van de site zal eveneens aandacht gaan naar een goede landschappelijke integratie door de aanleg van bufferzones, solitaire bomen, hagen en andere groenelementen.

AUTNOOM UITGERUSTE VERDIEPINGEN

De geconcipieerde bouwblokken op zich, zijn een stapeling van telkens per 2 verdiepingen verspringende bouwlagen die, door toevoeging van extreem uitkragende luifels een gevarieerde architectuur tot stand brengen.  De footprint van iedere verdieping heeft een gemiddelde oppervlakte van ongeveer 500 m2 en is per niveau volkomen autonoom uitgerust.

DIEPGAANDE ARCHITECTUUR  -  GEFASEERDE OPBOUW

O-FORTY is een ontwerp van GOVAERTS & VANHOUTTE architecten. De ontwikkeling van de units gebeurt in 3 fases.  Tijdens de ontwikkeling van de vershcillende fases wordt de parkeercapaciteit gegarandeerd.

INPLANTING IN DE OMGEVING

Om het hoog technologisch karager van de invulling van de industriële site te onderschrijven wordt de zesde bouwlaag telkens ingevuld met een donkere naadloze buitenbeglazing die de reflecties moet oproemen van de detailafwerking van hoogtechnologische toestellen, zoals deze zich aanbieden bij flatscreens, gsm-toestellen en andere.

Voor het uitwerken van de omgevingsaanleg wordt met gazon lage beplanting en inheemse bomen gezorgd voor de integratie in de verstedelijkte omgevingenerzijds en het groene landschap aan de Kapellestraat anderzijds.

ENERGETISCH CONCEPT - BEN-GEBOUW

Een BEN-gebouw ( Bijna Energie Neutraal ) haalt minimaal 10 kwh/jaar/m2 uit hernieuwbare energiebronnen via verschillende systemen ( warmtepomp, zonnepanelen, ... )

INTELLIGENT GEBOUW - IMMOTICA

Het gebouw wordt uitgerust met een IMMOTICA-systeem waardoor het kan worden bestempeld als een "intelligent gebouw."

Project info
Locatie Oostkamp
Categorie KANTOREN
Status TE HUUR
Type Greenfield
  • Snelle beslissingen

  • Kleine & gezonde structuur

  • Structurele aanpak