Onze referenties in industriële bouw

Aan slapende gronden of leegstaande gebouwen heeft niemand iets. Global Estate Group tovert deze oude sites om tot aantrekkelijke en betaalbare bedrijfsunits. Onze groep realiseert kwalitatieve, industriële (nieuw)bouw, zoals loodsen, bedrijfsverzamelgebouwen, productieruimten en opslagplaatsen.

Klaar voor een nieuwe bestemming

We renoveren oude gebouwen en terreinen of slopen de volledige site en bouwen nieuwe bedrijfsunits. Dit kan gaan om braakliggend terrein, maar ook om verontreinigde gronden. Omdat we de eindgebruikers aan geen enkel risico bloot willen stellen, voeren onze experts in dat geval uitgebreide bodemanalyses uit. Na een grondige bodemsanering creëren we nieuwe en veilige ruimtes voor tewerkstelling. Al onze realisaties in industriële bouw zijn energiezuinig, flexibel en vlak bij belangrijke toegangswegen.

Meer zien?

Bekijk al onze referenties in industriële bouw of contacteer ons voor meer informatie. Bent u zelf op zoek naar nieuwe bedrijfsruimte voor uw kmo? Ook dan kunnen wij u helpen!

  • Snelle beslissingen

  • Kleine & gezonde structuur

  • Structurele aanpak