Brownfield 

Bent u eigenaar van oude, verontreinigde gronden en wilt u deze verkopen? Voor de aankoop van uw grond kunt u terecht bij projectontwikkelaar Global Estate Group. Wij zijn expert in het herinvullen en ontsluiten van oude, industriële sites, met het oog op een nieuwe bestemming. Ons doel is het creëren van een aangename en veilige werk- of woonplek.

Aankoop van gronden

Saneren, bouwrijp maken en ontsluiten

Brownfields zijn oude, industriële terreinen die vaak aangetast zijn door bodemverontreiniging. Ons doel is om na aankoop van de grond het terrein te saneren. Omdat we elk risico voor mens en milieu willen uitsluiten, lichten we het terrein eerst grondig door. We bekijken zaken als bodemverontreiniging en asbestvervuiling en brengen de ontwikkelingsmogelijkheden nauwkeurig in kaart. Naast saneren, maken we het terrein bouwrijp en ontsluiten we de site ook door de nodige toegangswegen te voorzien.

Focus op duurzame oplossingen

Aankoop van grond gebeurt met een blik naar de toekomst. We streven ernaar om oude, verwaarloosde terreinen nieuw leven in te blazen. En een nieuwe bestemming. Het gebruik van duurzame oplossingen zoals hernieuwbare energie is voor ons evident.

Geef uw oude terrein een nieuwe toekomst

Heeft uw bedrijf (vervuilde) terreinen in zijn bezit die u een nieuwe bestemming wilt geven? Voor de aankoop van uw grond kunt u terecht bij projectontwikkelaar Global Estate Group. Wij nemen uw site over en maken het klaar voor de toekomst. Contacteer ons voor een afspraak.

  • Snelle beslissingen

  • Kleine & gezonde structuur

  • Structurele aanpak